We are a family owned, full service funeral home offering affordable burial and cremation services.

Hồng Thị Minh Loan

Print Friendly and PDF Hồng Thị Minh Loan

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng Thương Tiếc báo tin cùng thân bằng quyển thuộc gần xa. Mẹ của chúng tôi là bà:

Hồng Thị Minh Loan

Sanh ngày 23 tháng 1 năm 1953

Từtrẩn ngày 17 tháng 3, 2022

Nhầm ngày 15 tháng 2 Âm Lịch

Năm Nhâm Dần Tại Kennestone Hospital, Georgia

Hưởng Thọ 70 tuổi

Tang lễ được cử hành vào Chủ Nhật ngày 20 tháng 3, 2022.

Lễ phát tang vào lúc 4:00 PM Thăm Viếng từ 4:30-6:00 PM

Linh Cửu được quân tại:

Georgia Funeral Care &Cremation 4671 S. Main St. Acworth, Ga 30101

Chống: Lê Sơn

Cùng Hai anh, Vy, Em trai và các cháu. Đồng Kính Báo.

Các Phó này thay thế thiệp tang.


0 Comments To "Hồng Thị Minh Loan"

Lasting Thoughts

Your Name:
 
Enter the code in the box below:
 
Please leave your lasting thoughts here...
Note: HTML is not translated!